Giấc mơ về một cánh đồng mía lớn Kinh doanh

Giấc mơ về một cánh đồng mía lớn

“Nút thắt” lớn nhất khiến cho đường Việt Nam khó cạnh tranh với đường ngoại chính là giá thành nguyên liệu. Chi phí sản xuất mía nguyên liệu thường chiếm từ 70 đến 80% trong sản xuất đường.