Wal-Mart đặt chân vào thị trường Ấn Độ Kinh tế

Wal-Mart đặt chân vào thị trường Ấn Độ

Hiện thực hóa tham vọng chinh phục thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng của Ấn Độ, hệ thống bán lẻ lớn nhất trên thế giới Wal-Mart của Mỹ vừa khai trương siêu thị liên doanh đầu tiên tại đây.