Kroll: Các tập đoàn lớn nhất thế giới bị ảnh hưởng nặng bởi hoạt động bất hợp pháp, dù có biện pháp phòng ngừa Thông cáo báo chí

Kroll: Các tập đoàn lớn nhất thế giới bị ảnh hưởng nặng bởi hoạt động bất hợp pháp, dù có biện pháp phòng ngừa

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Kroll, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và sản phẩm kỹ thuật số hàng đầu thế giới liên quan đến quản trị, quản lý rủi ro và minh bạch vừa tiết lộ: các công ty lớn nhất thế giới đã cảm thấy các tác động rất lớn của nạn […]