Chính trị

QH thảo luận Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Chiều 21/10, Quốc hội làm việc các tại tổ thảo luận về Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), tập trung vào các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau như: đối tượng chịu thuế, mức thuế suất đối với các mặt hàng ô tô, rượu, bia, thuốc; thẩm quyền điều chỉnh thuế suất; việc miễn giảm thuế…