Đơn vị Tình báo kinh tế (EIU): Xu hướng chấp nhận tiền kỹ thuật số gia tăng do tác động của COVID-19 Thông cáo báo chí

Đơn vị Tình báo kinh tế (EIU): Xu hướng chấp nhận tiền kỹ thuật số gia tăng do tác động của COVID-19

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Trong năm 2020, Economist Intelligence Unit – EIU (tạm dịch Đơn vị Tình báo kinh tế) đã tiến hành một cuộc khảo sát để đo lường mức độ chấp nhận tương đối của các loại tiền kỹ thuật số và các phương thức thanh toán kỹ thuật […]