Hướng thế giới blog đến môi trường lành mạnh Văn hóa

Hướng thế giới blog đến môi trường lành mạnh

Tại buổi họp báo diễn ra chiều 30/12 về hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân (blog), Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã nhấn mạnh rằng việc ra đời Thông tư 07 là nỗ lực của cơ quan chức năng nhằm hướng thế giới blog đến một môi trường trong sạch và lành mạnh.