Masivo Silver đưa ra đề xuất Khoan sơ bộ Giai đoạn 1 cho Dự án hai mỏ Boston và Montgomery ở Bang Nevada Thông cáo báo chí

Masivo Silver đưa ra đề xuất Khoan sơ bộ Giai đoạn 1 cho Dự án hai mỏ Boston và Montgomery ở Bang Nevada

Vancouver, British Columbia, Canada – Newsfile Corp. – Ngày 15 tháng 6 năm 2021 – Masivo Silver Corp. (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Toronto, Canada, với mã: MASS) vừa thông báo Đội Địa chất của công ty đã chuẩn bị Đề xuất Khoan sơ bộ Giai đoạn 1 cho […]