Chuyện lạ

Cá còn "gin" vẫn... mang thai

Chuyện lạ có thật trên đã xảy ra tại Trung tâm Hải dương học Virginia, khi các nhà khoa phát hiện một con cá mập con trong bụng một con cá mập đốm đen còn "gin." Thông tin này đã được đăng trên Tạp chí Sinh vật học về loài cá.