Sinh sản nhân tạo thành công cá ngựa gai Khoa học

Sinh sản nhân tạo thành công cá ngựa gai

Viện Hải dương học Nha Trang đã cho sinh sản nhân tạo thành công loại cá ngựa gai (tên khoa học là Hippocampus spinosissimus) - loài cá quí hiếm có tên trong sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) đang có nguy cơ cạn kiệt.
Sinh sản nhân tạo cá ngựa quý hiếm Khoa học

Sinh sản nhân tạo cá ngựa quý hiếm

Viện Hải dương học Nha Trang vừa cho sinh sản nhân tạo thành công loại cá ngựa quý hiếm có tên trong sách đỏ của Việt Nam và Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN).