Kỷ nguyên chính sách tiền tệ “siêu lỏng” lên ngôi? Tài chính

Kỷ nguyên chính sách tiền tệ “siêu lỏng” lên ngôi?

Trong bốn năm qua, ngân hàng trung ương của các nền kinh tế chủ chốt trên thế giới nhìn chung đã rất nỗ lực để hồi sinh kinh tế nước nhà thông qua các chính sách thông thường và cả không ít chính sách “khác thường”.

Các quyết sách gần đây của ngân hàng trung ương các nền kinh tế chủ chốt truyền đi một thông điệp khá rõ: Kỷ nguyên chính sách tiền tệ “siêu lỏng” sẽ vẫn tiếp diễn.