[Photo] Kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga Châu Âu

Kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là một trong những sự kiện vĩ đại nhất ở thế kỷ XX với sự ra đời của nước Nga Xô Viết - nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử nhân loại.