SUNeVision thắng thầu dự án xây dựng trạm tiếp đất cho tuyến cáp quang biển ở Chung Hom Kok, Hồng Kông Thông cáo báo chí

SUNeVision thắng thầu dự án xây dựng trạm tiếp đất cho tuyến cáp quang biển ở Chung Hom Kok, Hồng Kông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 14 tháng 3 năm 2022 – SUNeVision Holdings LtdS (SUNeVision), nhà cung cấp trung tâm dữ liệu và trung tâm kết nối số một tại Hồng Kông vừa thông báo: công ty đã thắng thầu việc xây dựng trạm tiếp đất cho tuyến cáp quang biển […]