“Nếu giảm thuế ngay sẽ ảnh hưởng đến ngân sách” Kinh tế

“Nếu giảm thuế ngay sẽ ảnh hưởng đến ngân sách”

Trước nhiều kiến nghị nên sớm thực hiện điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân, thuế  giá trị giá tăng,  bên lề Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, Bộ sẽ nghiên cứu kỹ trên cơ sở cập nhật tình hình và đảm bảo cân đối ngân sách Nhà nước.

“Ngân sách năm nay dựa trên cơ sở các chính sách từ năm ngoái xây dựng, vì bậy nếu đưa vào các khoản giãn, giảm, miễn… thì sẽ ảnh hưởng không chỉ đến thu ngân sách Trung ương mà còn ảnh hưởng đến thu cân đối ngân sách địa phương,” ông Huệ nhấn mạnh.
Ưu tiên tái cơ cấu thị trường tài chính và đầu tư Chính trị

Ưu tiên tái cơ cấu thị trường tài chính và đầu tư

Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày khẳng định việc tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI đã trở nên cần thiết và cấp bách.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng trong điều kiện cụ thể của Việt Nam hiện nay, tái cơ cấu kinh tế bao gồm hai nội dung chủ yếu: tái cơ cấu ưu tiên trước mắt và tái cơ cấu trọng tâm, lâu dài. Về ưu tiên trước mắt, trong 5 năm tới ưu tiên tái cơ cấu thị trường tài chính, tái cơ cấu đầu tư và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.
Năm nhóm giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp Kinh tế

Năm nhóm giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp

Ông Vũ Nhữ Thăng,Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) đề xuất của Bộ Tài chính về các giải pháp về tài chính lần này không chỉ tập trung vào thuế mà còn hướng và các nhóm giái pháp khác như điều hành vĩ mô, chi tiêu công, điều hành giá, thủ tục hành chính thuế.

Trong đó, điểm đáng lưu ý là nhóm giải pháp chi tiêu công trị giá khoảng 3.560 tỷ đồng bao gồm bổ sung 460 tỷ đồng để làm vốn đối ứng cho các dự án ODA và 2.100 tỷ đồng để đầu tư các dự án cấp bách từ nguồn tăng thu ngân sách Nhà nước năm 2011; dành thêm 1.000 tỷ đồng cho vay đầu tư kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn (bao gồm cả các trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp)…