Khắc phục hậu quả hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu Môi trường

Khắc phục hậu quả hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

Theo kết quả điều tra năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện cả nước có hơn 1.000 điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật (bảo vệ thực vật) tồn lưu, hay còn gọi là thuốc bảo vệ thực vật, trong đó tập trung chủ yếu trên địa bàn các tỉnh Miền Trung.

Các kho hóa chất được xây dựng từ những năm 1980 trở về trước, đã và đang xuống cấp trầm trọng và phần lớn nằm gần khu vực dân cư. Việc ngăn chặn tác hại do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu gây ra đối với môi trường, sức khỏe cộng đồng trở nên vô cùng cấp thiết.