Khai thác bauxite phải hiệu quả và bền vững Chính trị

Khai thác bauxite phải hiệu quả và bền vững

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói Bộ Chính trị đã có kết luận về dự án bauxite ở Tây Nguyên và Chính phủ đang tập trung chỉ đạo để dự án không chỉ đạt hiệu quả kinh tế mà phải đảm bảo bền vững môi trường cũng như các vấn đề xã hội và phát triển ở khu vực này.
Xã hội

Tăng mức chuẩn phụ cấp với người có công

Ngày 23/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2009/NĐ-CP, trong đó quy định mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp có ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 685.000 đồng.
Chính trị

Quảng Trị cần chọn hướng phát triển phù hợp

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị thời gian tới Đảng bộ tỉnh tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn hướng phát triển phù hợp với đặc điểm của địa phương; trong đó, tỉnh cần có chính sách thu hút đầu tư, quy hoạch phát triển công nghiệp để tạo động lực cho kinh tế của địa phương.
Xã hội

Tặng quà gia đình liệt sĩ, lão thành cách mạng

Ngày 18/1, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã đi thăm và tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách ở quận 3, quận 5, quận 10 và quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.