Việt Nam chưa có thêm người mắc cúm A/H1N1 Xã hội

Việt Nam chưa có thêm người mắc cúm A/H1N1

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình dịch cúm A/H1N1 và dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5, ngày 3/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết cùng ngày, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với cúm A/H1N1.