Diễn đàn Lãnh đạo về tiến bộ y tế công cộng chính xác ở châu Á đã thảo luận về những nội dung gì? Thông cáo báo chí

Diễn đàn Lãnh đạo về tiến bộ y tế công cộng chính xác ở châu Á đã thảo luận về những nội dung gì?

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 10 tháng 8 năm 2023 – EVYD Technology, phối hợp với Trường Y tế công cộng Saw See Hock, thuộc Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore – NUS) và Hiệp hội Y tế Công cộng Chính xác châu Á vừa tổ chức thành công Diễn đàn Lãnh đạo […]