3E Accounting – công ty kế toán đầu tiên ở châu Á – Thái Bình Dương sử dụng công nghệ robot Thông cáo báo chí

3E Accounting – công ty kế toán đầu tiên ở châu Á – Thái Bình Dương sử dụng công nghệ robot

SINGAPORE – Media OutReach – 3E Accounting là công ty kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tiên ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương áp dụng công nghệ robotics (robot) và làm thay đổi cách thức truyền thống của ngành Kế toán và Dịch vụ Chuyên nghiệp với tư cách là công ty kế […]