Công nghệ thông tin, Ô tô, Khoa học sự sống và Công nghệ sinh học dẫn đầu chuyển đổi bền vững của Châu Á Thông cáo báo chí

Công nghệ thông tin, Ô tô, Khoa học sự sống và Công nghệ sinh học dẫn đầu chuyển đổi bền vững của Châu Á

SINGAPORE – Media OutReach – Một cuộc khảo sát mới do SustainAbility Institute by ERM (ERM) và GlobeScan thực hiện cho thấy, khả năng lãnh đạo bền vững ngày càng được đo lường bằng bằng chứng về hành động, tác động và trên hết là sự tích hợp tính bền vững vào chiến lược kinh doanh. Khảo sát […]