Metalloinvest tăng công suất nhà máy sản xuất gang nóng dạng đóng viên lên hơn 2 triệu tấn/năm Thông cáo báo chí

Metalloinvest tăng công suất nhà máy sản xuất gang nóng dạng đóng viên lên hơn 2 triệu tấn/năm

MOSKVA, NGA – Media OutReach – Ngày 13 tháng 1 năm 2023 – Công ty Metalloinvest đã hiện đại hóa nhà máy khử trực tiếp tại cơ sở sản xuất gang nóng dạng đóng viên (hot briquetted iron – HBI) số 3 của Lebedinsky GOK. Việc nâng cấp đã tăng công suất sản xuất của HBI-3 thêm […]