CIFI phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp có trị giá 350 triệu USD, thời hạn 5,5 năm, lãi suất 5,25% Thông cáo báo chí

CIFI phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp có trị giá 350 triệu USD, thời hạn 5,5 năm, lãi suất 5,25%

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 19 tháng 11 năm 2020 – CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. (“CIFI”, có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 884), nhà đầu tư và doanh nghiệp phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốcm chuyên đầu tư […]