Kinh tế

Nhiều doanh nghiệp xây bãi đỗ xe ở Hà Nội

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, thành phố sẽ có 14 bến, bãi đỗ xe ôtô được đầu tư theo hình thức xã hội hóa và hiện đã có nhiều đơn vị xin đầu tư xây dựng nhằm tăng diện tích giao thông tĩnh cho thành phố.