Velo Labs hợp tác với Lightnet Group và Visa phát triển các giải pháp thanh toán mới ở châu Á Thông cáo báo chí

Velo Labs hợp tác với Lightnet Group và Visa phát triển các giải pháp thanh toán mới ở châu Á

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 30 tháng 11 năm 2020 – Velo Labs Technology Ltd. (Velo Labs) vừa thông báo đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Lightnet Pte. Ltd.(Lightnet Group) và Visa Worldwide Pte. Limited (Visa) để cùng phát triển các giải pháp thanh toán tại châu Á. Token của VELO được phục vụ […]