Thêm một số ngân hàng của Mỹ đóng cửa Tài chính

Thêm một số ngân hàng của Mỹ đóng cửa

Ngày 24/8, Taylor Bean & Whitaker Mortgage Corp, ngân hàng cho vay lớn thứ 12 của nước Mỹ, đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản.

Ngân hàng Taylor Bean phải ngừng các hoạt động cho vay cầm cố và bị Cơ quan quản lý nhà ở liên bang (FHA) đình chỉ hoạt động vì không nộp báo cáo tài chính hàng năm.