Tìm lời giải cho bài toán giảm tổn thất điện năng Kinh tế

Tìm lời giải cho bài toán giảm tổn thất điện năng

Những tháng đầu năm nay, nhiều công ty điện lực trên địa bàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) thực hiện chỉ tiêu tổn thất điện năng tăng so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước, tập trung ở khu vực lưới điện hạ áp.

Cụ thể như ở Công ty Điện lực Hải Phòng, hết 6 tháng đầu năm, công ty đạt chỉ tiêu 6,5%, so với kế hoạch tăng 1,38% nhưng so với cùng kỳ giảm 0,13%. Lý giải về nguyên nhân tổn thất điện năng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tăng, Phó Giám đốc Công ty Trần Ngọc Quỳnh cho biết do suy giảm kinh tế trong thời gian qua đã tác động tới một số khách hàng lớn sản xuất công nghiệp.