''Chìa khóa'' giúp ASEAN hóa giải những thách thức ASEAN

''Chìa khóa'' giúp ASEAN hóa giải những thách thức

ASEAN xứng đáng được công nhận trong nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, một cơ chế hiệu quả để tăng cường hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu hiện nay.