Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) vẫn cần lưu tâm đến phát triển dầu khí của châu Phi Thông cáo báo chí

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) vẫn cần lưu tâm đến phát triển dầu khí của châu Phi

JOHANNESBURG, NAM PHI – EQS Newswire — Phòng Năng lượng châu Phi (African Energy Chamber) ghi nhận các sáng kiến ​​gần đây của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của châu Phi và hoan nghênh sự lãnh đạo của IEA trong cuộc đối thoại này. […]