Cải cách hành chính: Doanh nghiệp cần vào cuộc Kinh tế

Cải cách hành chính: Doanh nghiệp cần vào cuộc

Để cắt bỏ 30% thủ tục hành chính hiện hành, nhằm tháo gỡ một trong 3 nút thắt tăng trưởng, không chỉ đòi hỏi quyết tâm chính trị cao mà còn cần đến sự vào cuộc của cả xã hội.

Trong đó, doanh nghiệp không những là đối tượng được thụ hưởng nhiều nhất từ việc cắt giảm thủ tục hành chính mà còn là đối tượng có điều kiện để đưa ra những ý kiến xác đáng và thực tiễn nhất để giúp các cơ quan chức năng xây dựng bộ thủ tục hành chính phù hợp.