Ruckus giới thiệu Hệ Internet vạn vật (IoT Suite) để tạo mạng truy cập IoT an toàn Thông cáo báo chí

Ruckus giới thiệu Hệ Internet vạn vật (IoT Suite) để tạo mạng truy cập IoT an toàn

Hệ này hợp nhất các mạng IoT khác loại nhau để tạo điều kiện triển khai IoT an toàn cho các doanh nghiệp và tổ chức, đẩy mạnh Thời gian - tới - Tỷ suất hoàn vốn (ROI) và giảm chi phí triển khai HÀ NỘI, VIỆT NAM - Media OutReach  - Ngày 11/4/2018 - Ruckus Networks, một công ty thuộc tập đoàn ARRIS, h...