VN đứng “top” đầu dùng rượu, bia trong giao thông Giao thông

VN đứng “top” đầu dùng rượu, bia trong giao thông

Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tình hình giao thông trong chín tháng qua có những chuyển biến tích cực, tình trạng tai nạn và ùn tắc giao thông đã giảm nhiều.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định: “Chiều hướng giảm của tai nạn lại chưa có tính bền vững do không có tính liên tục và rõ rệt. Việt Nam thuộc 'top' đứng đầu các nước sử dụng chất kích thích (rượu, bia) khi tham gia giao thông.”