Teledyne SP Devices (thuộc Teledyne e2v) phát triển các mẫu EV12AQ600/5 có khóa cấp phép tích hợp Thông cáo báo chí

Teledyne SP Devices (thuộc Teledyne e2v) phát triển các mẫu EV12AQ600/5 có khóa cấp phép tích hợp

GRENOBLE, PHÁP – Media OutReach – Teledyne e2v vừa thông báo về sự sẵn có ngay lập tức của các mẫu EV12AQ600/5 có khóa cấp phép tích hợp cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào thuật toán xử lý hậu kỳ ADX4 mới được phát triển tại Teledyne SP Devices (là một công ty thành viên […]