Thất thu hàng chục tỷ đồng từ… vi phạm vỉa hè Giao thông

Thất thu hàng chục tỷ đồng từ… vi phạm vỉa hè

Sau quá trình tiến hành thanh tra vỉa hè, lòng đường tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm ở các đơn vị từ cơ quan quản lý đến đơn vị thực thi.

Việc cấp phép trông giữ phương tiện chồng chéo, không đúng thẩm quyền quy định đã làm cho tình trạng vi phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường diễn ra phức tạp.