Công ty Blake Dair Consulting (Singapore) đề bạt bà Nafisa Manasawala làm nhà quản lý điều hành Thông cáo báo chí

Công ty Blake Dair Consulting (Singapore) đề bạt bà Nafisa Manasawala làm nhà quản lý điều hành

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 1 tháng 12 năm 2020 – Blake Dair Consulting Pte Ltd, công ty chuyên về tuyển dụng chuyên gia công nghệ và thương mại có trụ sở tại Singapore, vừa thông báo bà Nafisa Manasawala sẽ được bổ nhiệm làm nhà quản lý cao cấp điều hành của công ty từ […]
Phòng châu Á của Mạng lưới PR sẽ hỗ trợ nhiều ngành, lĩnh vực của các quốc gia tham gia RCEP Thông cáo báo chí

Phòng châu Á của Mạng lưới PR sẽ hỗ trợ nhiều ngành, lĩnh vực của các quốc gia tham gia RCEP

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 30 tháng 11 năm 2020 – Với việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) vào ngày 15 tháng 11 năm 2020, các thành viên Asia Chapter (tạm dịch:Phòng châu Á) của Mạng lưới Quan […]