Các lợi ích của Ủy quyền trước dành cho chủ hợp đồng bảo hiểm AIA HealthShield Gold Max Singapore Thông cáo báo chí

Các lợi ích của Ủy quyền trước dành cho chủ hợp đồng bảo hiểm AIA HealthShield Gold Max Singapore

SINGAPORE – Media OutReach – AIA Singapore vừa thông báo sẽ chi trả 50.000 chi phí tư vấn y tế bằng video [Phí tư vấn được AIA Singapore chi trả không bao gồm thuốc và chi phí điều trị] do WhiteCoat, nhà cung cấp dịch vụ y tế từ xa (tele – medecine) đáp ứng theo yêu cầu […]