Concord Pacific và HB Management sẽ trở thành cổ đông lớn của Công ty Bất động sản HQ Capital Thông cáo báo chí

Concord Pacific và HB Management sẽ trở thành cổ đông lớn của Công ty Bất động sản HQ Capital

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 10 tháng 6 năm 2021 – Concord Pacific và HB Management thông báo đã ký kết các thỏa thuận chiến lược để trở thành cổ đông lớn của Công ty Bất động sản HQ Capital (HQ Capital Real Estate). HQ sẽ tiếp tục sở hữu cổ phần thiểu […]