Shanghai Foreign Service (Trung Quốc) mua lại 35% cổ phần của TG Human Resource Services Pte Ltd Thông cáo báo chí

Shanghai Foreign Service (Trung Quốc) mua lại 35% cổ phần của TG Human Resource Services Pte Ltd

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 16 tháng 4 năm 2020 – Công ty Shanghai Foreign Service (Group) Co., Ltd) (“FSG”) (www.fsg.com.cn) và TG Human Resource Services Pte Ltd (“TG”) (www.tg-hr.com) đã hoàn tất việc ký kết thỏa thuận đầu tư mua bán cổ phần vào ngày 30 tháng 3 năm 2020. Theo đó, FSG sẽ mua […]