Macquarie Asset Management mua lại cổ phần thiểu số của Trung tâm Dữ liệu VIRTUS (thuộc ST Telemedia) Thông cáo báo chí

Macquarie Asset Management mua lại cổ phần thiểu số của Trung tâm Dữ liệu VIRTUS (thuộc ST Telemedia)

LONDON, VƯƠNG QUỐC ANH – Media OutReach – Ngày 2 tháng 8 năm 2022 – Trung tâm Dữ liệu toàn cầu ST Telemedia (ST Telemedia) đã đạt được thỏa thuận cho Macquarie Asset Management, thông qua Macquarie European Infrastructure Fund 7, để mua lại một cổ phần thiểu số đáng kể của Trung tâm dữ liệu hàng […]