Chính trị

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Canada

Tiếp ngài Patrick Brown, Nghị sỹ Đảng cầm quyền Chính phủ Liên bang Canada cùng các thành viên trong đoàn, sáng 17/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của Nhà nước Canada trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.