[Video] Thông quan thêm 171 xe hàng hóa và nông sản Thị trường

Thông quan thêm 171 xe hàng hóa và nông sản

Ngày 23/2, tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đã xuất khẩu 171 xe nông sản, hoa quả, linh kiện điện tử, hàng may mặc và còn tồn 365 xe nông sản gồm mít, thanh long, xoài, nhãn, ớt và linh kiện điện tử.