Doanh thu sơ bộ quý 3/2022 của Wellfield Technologies đạt 19 triệu CAD, tăng mạnh so với quý 1 và 2 Thông cáo báo chí

Doanh thu sơ bộ quý 3/2022 của Wellfield Technologies đạt 19 triệu CAD, tăng mạnh so với quý 1 và 2

TORONTO, CANADA – Newsfile Corp. – Wellfield Technologies, Inc. (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Toronto -TSXV, với mã: WFLD) (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức – FSE, với mã: K8D) vừa công bố Doanh thu sơ bộ (chưa được kiểm toán) trong quý 3/2022 […]