Bầu cử Đức: Chờ đợi một liên minh đổi màu Châu Âu

Bầu cử Đức: Chờ đợi một liên minh đổi màu

Do có nhiều đảng tranh cử vào Quốc hội nên khó có đảng nào giành được đa số tuyệt đối để tự đứng ra thành lập chính phủ, việc liên danh là không thể tránh khỏi và một liên minh lãnh đạo nước Đức trong 4 năm tới có thể sẽ mang nhiều màu sắc.

Một số "kịch bản" liên danh đã được đưa ra xoay quanh hai trục CDU/CSU và SPD như Đen-Vàng (CDU/CSU - FDP), Đỏ - Đỏ - Xanh (SPD, Cánh tả và đảng Xanh), “liên minh Jamaica” kết hợp Đen - Vàng - Xanh (CDU/CSU - FDP và Đảng Xanh, đúng theo màu cờ của Jamaica) hay liên minh “đèn giao thông” Đỏ - Vàng - Xanh (SPD, FDP và đảng xanh), trong đó Đen - Vàng là "kịch bản" được cho là có nhiều khả năng xảy ra nhất.