Hội đồng EU- ABC lần đầu tiên được gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo Thông cáo báo chí

Hội đồng EU- ABC lần đầu tiên được gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo

JAKARTA, INDONESIA – Media OutReach – Ngày 29 tháng 11 năm 2019 – EU-ABC cùng với EuroCham Indonesia đã có vinh dự được gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngay sau khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là Tổng thống Indonesia. Cuộc gặp này là một phần của chuyến công tác hàng năm của […]
EU ABC là hội đồng doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Tổng thống Indonesia Joko Widodo tiếp thân mật Thông cáo báo chí

EU ABC là hội đồng doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Tổng thống Indonesia Joko Widodo tiếp thân mật

JAKARTA, INDONESIA – Media OutReach – Ngày 29 tháng 11 năm 2019 – EU-ABC và EuroCham Indonesia đã có vinh dự trở thành hội đồng doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Tổng thống Indonesia Joko Widodo tiếp, kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là Tổng thống Indonesia. Cuộc gặp này nằm […]