90% tiền bản quyền thất thoát, các nhạc sỹ nói gì? Văn hóa

90% tiền bản quyền thất thoát, các nhạc sỹ nói gì?

Bức xúc trước con số chỉ thu được dưới 10% tiền bản quyền tác giả âm nhạc từ các chương trình biểu diễn, sáng 16/2, tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học-Nghệ thuật Hà Nội, các nhạc sỹ đã có cuộc gặp nhau để cùng bàn bạc và kiến nghị.

Đây là “Hội nghị Diên Hồng” hội tụ các nhạc sỹ có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc của đất nước để cùng bàn về tình hình bảo vệ tác quyền âm nhạc. Gần đây, việc thu tác quyền hết sức khó khăn. Khi mà số phí thu được thực tế chưa tới 1/10 tổng số tác phẩm âm nhạc đã được sử dụng. Như vậy, hơn 90% các tác phẩm âm nhạc đang bị sử dụng trái phép.