Các cổ đông của Eagle Hospitality – REIT từ chối việc chọn SC Capital Partners làm nhà quản lý Thông cáo báo chí

Các cổ đông của Eagle Hospitality – REIT từ chối việc chọn SC Capital Partners làm nhà quản lý

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 30 tháng 12 năm 2020 – Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eagle Hospitality Real Estate Investment Trust – REIT (Quỹ tín thác đầu tư bất động sản Eagle Hospitality) được tổ chức trực tuyến qua webcast kỹ thuật số vào lúc 14h ngày 30/12 đã từ chối […]