Urban Commons bày tỏ hoài nghi về đề nghị của SC Capital liên quan đến Eagle Hospitality – REIT Thông cáo báo chí

Urban Commons bày tỏ hoài nghi về đề nghị của SC Capital liên quan đến Eagle Hospitality – REIT

SINGAPORE – Media OutReach – Liên quan đến việc lựa chọn SC Capital làm đơn vị thay thế quản lý Eagle Hospitality Real estate investment trust – REIT (Quỹ tín thác đầu tư bất động sản Eagle Hospitality), Urban Commons, Nhà tài trợ của Eagle Hospitality Trust tin rằng, đề xuất hiện tại của SC Capital rất […]