Tracesafe ký kết thỏa thuận hợp tác công nghệ với Hãng du lịch cao cấp bằng tàu biển Royal Caribbean Cruises Thông cáo báo chí

Tracesafe ký kết thỏa thuận hợp tác công nghệ với Hãng du lịch cao cấp bằng tàu biển Royal Caribbean Cruises

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, CANADA – Newsfile Corp. – Ngày 29 tháng 9 năm 2021 – Tracesafe Inc., (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Canada – CSE, với mã: TSF) công ty hàng đầu thế giới về các nền tảng Internet vạn vật (IoT) nhận biết vị trí cho các hoạt động […]