Giải pháp về vốn cho thị trường bất động sản Bất động sản

Giải pháp về vốn cho thị trường bất động sản

Theo Tiến sỹ Trần Kim Chung, Viên nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, ở Việt Nam, hiện nguồn vốn có tính quyết định và giữ vai trò lớn nhất cung cấp cho thị trường bất động sản là ngân hàng nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng cho tốc độ phát triển nhanh như hiện nay.

Tạo sự liên thông trong thị trường bất động sản, phát hành trái phiếu, hình thành quỹ phát triển bất động sản, liên kết để thị trường tài chính thúc đẩy thị trường phát triển... là những vấn đề đang được đặt ra.