Những kịch bản cải tổ cho chính phủ Malaysia ASEAN

Những kịch bản cải tổ cho chính phủ Malaysia

Theo một quan chức chính phủ Malaysia, việc sắp xếp lại chính phủ là cần thiết để phản ánh đúng tình hình nhân khẩu học của đất nước, giúp chính phủ có thể tiếp tục đấu tranh cho sự ổn định.