Bộ phận bán dẫn của Teledyne e2v và Safran Electronics & Defense được nhận hỗ trợ của Chính phủ Pháp Thông cáo báo chí

Bộ phận bán dẫn của Teledyne e2v và Safran Electronics & Defense được nhận hỗ trợ của Chính phủ Pháp

GRENOBLE, PHÁP – Media OutReach – Ngày 18 tháng 6 năm 2021 – Bộ phận Bán dẫn của Teledyne e2v (Teledyne e2v Semiconductors) tại Grenoble và Bộ phận Diện tử và Quốc phòng (Electronics & Defense) của Safran tại Valence đang cùng khởi động Dự án CORAIL SiP (System-in-Package, tạm dịch Hệ thống trong gói) với sự […]