Xã hội

Hỗ trợ người nghèo: Cần dự báo biến động vĩ mô

Đầu tư nghiên cứu để có các dự báo chính xác hơn về các biến động vĩ mô, có các phương án dự phòng về chính sách nếu tình hình thực tế vượt ra ngoài khả năng dự báo là một trong những giải pháp được các chuyên gia đề xuất nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của suy giảm kinh tế đến người nghèo và việc làm.